ปฏิทินตั้งโต๊ะ จูนิเปอร์ 2561

cover4-retouch

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของบริษัท จูนิเปอร์ เน็ทเวิร์กส์ ประเทศไทย (Juniper Networks) ปี พ.ศ.2560 (2017) แนวตั้ง ขนาด 7×8.5″ กระดาษ texture old mill 250 gram 13 แผ่น คั่นด้วยแผ่นใส
หน้าปก ปัมป์ฟอยล์ทอง โลโก้ ภปร.
พร้อมปากกาแบบ เช็ดออกได้ non-permanent และมีสติกเกอร์วันหยุดติดเพิ่มได้เอง
บรรจุในซองแก้ว

รูปภาพในแต่ละเดือน ได้รับความอนุเคราะห์ผลงาน “คนตัวจิ๋ว” ของคุณปอย สุชาณัฐ ชิดไทย
https://www.facebook.com/pg/kontuajew/photos/?tab=album&album_id=1240199062689970

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ปฏิทินตั้งโต๊ะ มีแผ่นใสคั่นสำหรับเขียน-ลบได้ 2560

9nov_2017cover3b-big

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 8.25 x 8.25 นิ้ว พิมพ์สี กระดาษอาร์ตการ์ด จำนวน 13 แผ่น มีแผ่นใสคั่นทุกเดือน สำหรับไว้จดบันทึกสั้นๆ ด้วยปากกามาร์คเกอร์ ชนิด น็อนเพอร์มาเน้นท์ ลบออกได้

ปฏิทิน ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
Cisco Systems (Thailand) Ltd.
theme: THERE’S NEVER BEEN A BETTER TIME
to change the world อ่านเพิ่มเติม

book design: Chulalongkorn University Sustainability Report 2013 – 2014

a4-CU-00-cover5

รายงานผล “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” (Chulalongkorn University Sustainability Report 2013 – 2014)
นำเสนอ International Sustainable Campus Network (ISCN)

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

website eTATJournal.com

website mobile mode

webpage mobile mode

ผลิตเว็บไซต์ จุลสารวิชาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายไตรมาส, blog บทความการท่องเที่ยว, eBook อีบุ๊คส์จุลสาร พลิกอ่านทีละหน้า, Twitter eTatJournal และดูแลรายเดือน

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 2,800 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 47 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

binidia company profile 2001

PDF binidia company profile 2001 6.95 MB

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements