ออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ Fortinet 2014

Fortinet 2014

Fortinet 2014

ออกแบบ-พิมพ์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ Fortinet 2014 ขนาด 8.25″x8.25″ พิมพ์สีจำนวน 13 แผ่น
มีแผ่นใสคั่นแต่ละเดือน พร้อมปากกาเขียนแผ่นใส บรรจุในซองแก้ว

ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบที่ตัวเลขใหญ่ๆ มีพื้นที่ให้จดบันทึก หรือเขียนบนแผ่นใสลงตรงตัวเลขวันที่ ลบออกได้ เป็นที่นิยม ใครได้ก็ชอบใช้ จดบันทึกนัดหมาย ตลอดทั้งปี ทำให้ปีต่อ ๆ มาต้องพิมพ์เพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัท ที่เป็นประโยชน์ และมองเห็นได้ตลอดทั้งปี


ระยะเวลาพิมพ์ 1 เดือน
จำนวนพิมพ์ 500 ชุด
(ไม่รวมค่า รูปภาพ ข้อความ คำบรรยาย โลโก้)

Fortinet calendar 2014

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s