ปฏิทินตั้งโต๊ะ 8.25″x8.25″ Cisco 2013

2013cover_c-d 201301 number calendar

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2556 (2013)
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

Cisco Calendar 2011

ปฏิทิน 2554 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: together we are the human network

Calendar 2010

ปฏิทิน 2553 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: the human network effect

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2009

ปฏิทิน 2552 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Welcome to the human network

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2008

ปฏิทิน 2551 บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Cisco Green

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2007

ปฏิทิน 2550 บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Welcome to the human network