ปฏิทินตั้งโต๊ะ จูนิเปอร์ 2560

cover4-retouch

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของบริษัท จูนิเปอร์ เน็ทเวิร์กส์ ประเทศไทย (Juniper Networks) ปี พ.ศ.2560 (2017) แนวตั้ง ขนาด 7×8.5″ กระดาษ texture old mill 250 gram 13 แผ่น คั่นด้วยแผ่นใส
หน้าปก ปัมป์ฟอยล์ทอง โลโก้ ภปร.
พร้อมปากกาแบบ เช็ดออกได้ non-permanent และมีสติกเกอร์วันหยุดติดเพิ่มได้เอง
บรรจุในซองแก้ว

รูปภาพในแต่ละเดือน ได้รับความอนุเคราะห์ผลงาน “คนตัวจิ๋ว” ของคุณปอย สุชาณัฐ ชิดไทย
https://www.facebook.com/pg/kontuajew/photos/?tab=album&album_id=1240199062689970

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ปฏิทินตั้งโต๊ะ มีแผ่นใสคั่นสำหรับเขียน-ลบได้ 2560

9nov_2017cover3b-big

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 8.25 x 8.25 นิ้ว พิมพ์สี กระดาษอาร์ตการ์ด จำนวน 13 แผ่น มีแผ่นใสคั่นทุกเดือน สำหรับไว้จดบันทึกสั้นๆ ด้วยปากกามาร์คเกอร์ ชนิด น็อนเพอร์มาเน้นท์ ลบออกได้

ปฏิทิน ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
Cisco Systems (Thailand) Ltd.
theme: THERE’S NEVER BEEN A BETTER TIME
to change the world อ่านเพิ่มเติม

book design: Chulalongkorn University Sustainability Report 2013 – 2014

a4-CU-00-cover5

รายงานผล “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” (Chulalongkorn University Sustainability Report 2013 – 2014)
นำเสนอ International Sustainable Campus Network (ISCN)

อ่านเพิ่มเติม

website eTATJournal.com

website mobile mode

webpage mobile mode

ผลิตเว็บไซต์ จุลสารวิชาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายไตรมาส, blog บทความการท่องเที่ยว, eBook อีบุ๊คส์จุลสาร พลิกอ่านทีละหน้า, Twitter eTatJournal และดูแลรายเดือน

อ่านเพิ่มเติม