ปฏิทินตั้งโต๊ะ มีแผ่นใสคั่นสำหรับเขียน-ลบได้ 2560

9nov_2017cover3b-big

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ขนาด 8.25 x 8.25 นิ้ว พิมพ์สี กระดาษอาร์ตการ์ด จำนวน 13 แผ่น มีแผ่นใสคั่นทุกเดือน สำหรับไว้จดบันทึกสั้นๆ ด้วยปากกามาร์คเกอร์ ชนิด น็อนเพอร์มาเน้นท์ ลบออกได้

ปฏิทิน ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
Cisco Systems (Thailand) Ltd.
theme: THERE’S NEVER BEEN A BETTER TIME
to change the world อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

book design: Chulalongkorn University Sustainability Report 2013 – 2014

a4-CU-00-cover5

รายงานผล “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับความเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน” (Chulalongkorn University Sustainability Report 2013 – 2014)
นำเสนอ International Sustainable Campus Network (ISCN)

อ่านเพิ่มเติม

website eTATJournal.com

website mobile mode

webpage mobile mode

ผลิตเว็บไซต์ จุลสารวิชาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายไตรมาส, blog บทความการท่องเที่ยว, eBook อีบุ๊คส์จุลสาร พลิกอ่านทีละหน้า, Twitter eTatJournal และดูแลรายเดือน

อ่านเพิ่มเติม

หน้าเว็บเพจ ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ภาษาไทย ครั้งแรก

cisco.co.th

ได้มีโอกาสที่ดี เข้าไปรับงานทำเว็บเพจซิสโก้ ซีสเต็มส์ ภาษาไทย ตั้งแต่เริ่มแรก ช่วงก่อนปี 2543 ปัจจุบัน ซิสโก้ เปลี่ยนโลโก้ และหน้าตาเท็มเพลตเว็บไซท์ไปหมดแล้ว