ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของ ซิสโก้ประเทศไทย พศ. 2558 (Cisco Systems Thailand Calendar 2015)

2015cover1-re3

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของ ซิสโก้ซีสเต็มส์ประเทศไทย พศ. 2558
ขนาดประมาณ 8.25″x8.25″
มีแผ่นใสคั่นทุกเดือน ไว้สำหรับจด
พร้อมปากกาเขียนแผ่นใส แบบ non-permanent
(Cisco Systems Thailand’s Calendar 2015)

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

Cisco Calendar 2011

ปฏิทิน 2554 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: together we are the human network

Calendar 2010

ปฏิทิน 2553 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: the human network effect

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2009

ปฏิทิน 2552 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Welcome to the human network

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2008

ปฏิทิน 2551 บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Cisco Green

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2007

ปฏิทิน 2550 บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Welcome to the human network