ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของ ซิสโก้ประเทศไทย พศ. 2558 (Cisco Systems Thailand Calendar 2015)

2015cover1-re3

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ของ ซิสโก้ซีสเต็มส์ประเทศไทย พศ. 2558
ขนาดประมาณ 8.25″x8.25″
มีแผ่นใสคั่นทุกเดือน ไว้สำหรับจด
พร้อมปากกาเขียนแผ่นใส แบบ non-permanent
(Cisco Systems Thailand’s Calendar 2015)

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

Cisco Calendar 2014

ปฏิทิน ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด
ขนาดประมาณ 8″x8″
กระดาษ 13 แผ่น คั่นกลางด้วยแผ่นใส 12 เดือน พร้อมปากกาสำหรับเขียนแผ่นใส

อ่านเพิ่มเติม

Cisco Calendar 2011

ปฏิทิน 2554 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: together we are the human network

Calendar 2010

ปฏิทิน 2553 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: the human network effect

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2009

ปฏิทิน 2552 บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Welcome to the human network

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2008

ปฏิทิน 2551 บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Cisco Green

Cisco Systems (Thailand) Calendar 2007

ปฏิทิน 2550 บ.ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

concept: Welcome to the human network