ออกแบบปกจุลสาร eTAT Tourism Journal 2/2554

cover sketch8 cover sketch4 cover sketch3 cover sketch5

ลูกค้าต้องการให้ออกแบบปกจุลสาร eTAT Tourism Journal ฉบับ 2/2554 ดูเชยๆ สีรุ้งๆ ย้อนยุคสักหน่อย ไม่มีภาพถ่าย มีแต่ตัวหนังสือ,
ทำส่งไปหลายแนว จากนั้นก็ค่อยๆ ปรับ ขยับ เปลี่ยน โยกย้าย ทีละนิด ทีละหน่อย

อ่านเพิ่มเติม