ออกแบบโบรชัวร์ ยาสีฟันคอลเกตจูเนียร์ (brochure Colgate Junior Toothpaste)

โบรชัวร์ ข้อมูลสินค้า สำหรับร้านค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้อยากขายสินค้าชุดนี้
ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน คอลเกตจูเนียร์ ที่ใช้ตัวการ์ตูน ลูนียส์ตูนส์ สี่แบบ

ผลงานตอนทำที่ Creative Cabin ราชเทวี ครับ